Polityka prywatności

 

Prywatność i poufność klientów jest dla nas bardzo ważna. Wysoko cenimy Twoje zaufanie.
Zrobiliśmy wszystko, aby Twoje prywatne informacje były u nas całkowicie bezpieczne. Możesz bez
obaw rejestrować się, składać zamówienia i dokonywać płatności. PROMX chroni podstawowe prawa i
wolności osób fizycznych, w szczególności poszanowanie prywatności, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych osób fizycznych zgodnie z Dyrektywą nr 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu takich danych.


PROMX gromadzi i/lub przechowuje tylko takie dane osobowe, które są istotne lub wymagane do
prowadzenia działalności biznesowej PROMX. Informacje dostarczone przez konsumenta pomagają nam
świadczyć nasze usługi, przetwarzać żądania konsumentów, dostarczać towary i zapewniać wsparcie.
Wymagamy od konsumenta podania następujących informacji: imię i nazwisko klienta, adres e-mail,
numer telefonu itp. Nie żądamy i nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.
Firma PROMX nigdy nie wykorzystuje ani nie udostępnia informacji uzyskanych od Ciebie w
Internecie. Nie sprzedajemy i nie dzierżawimy danych kontaktowych konsumentów innym uczestnikom
rynku.


Firma PROMX jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych urzędnikom państwowym i
gminnym w przypadkach przewidzianych przez prawo. Firma PROMX traktuje wszystkie przetwarzane
dane osobowe jako poufne i utrzymuje wewnętrzne procedury i kontrole mające na celu zapobieganie
nieuprawnionemu użyciu, dostępowi, ujawnianiu, kopiowaniu, modyfikacji lub zniszczeniu oraz
podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu zachowania bezpieczeństwa, integralności i prywatności
danych osobowych.


W przypadku, gdy Klient, który zamówił i kupił produkt przez Internet nie posiada zdolności do
czynności prawnych, za złożenie zamówienia i zapłatę za produkt odpowiada przedstawiciel ustawowy
tej osoby (np. rodzice, opiekunowie). W takim przypadku zamówienie nie zostanie anulowane, a
dokonana płatność nie zostanie zwrócona.


PROMX za pośrednictwem poczty elektronicznej informuje naszych klientów o specjalnych
ofertach lub nowościach dotyczących nowych produktów. Wyrażając zgodę na naszą Politykę
prywatności, zgadzasz się na otrzymywanie takich wiadomości e-mail od PROMX. Firma PROMX może
zmieniać niniejszą Politykę prywatności, jeśli uzna to za konieczne.


Niniejsza Polityka Prywatności jest upubliczniana na stronie www.promx4riders.com. Możesz
skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli chcesz zobaczyć, poprawić lub usunąć swoje
konto z danymi osobowymi z naszej bazy danych.

 

Dane firmy:

PROMX Halina Zielonka

ul. Nowy Świat 33/13

00-029 Warszawa

NIP: 8511686853
REGON: 520123355

 

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje o sprzedaży, nowościach i nie tylko!

0