Regulamin

A. Zakres umowy

 1. Dokonując zakupu potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się, bez ograniczeń i zastrzeżeń,
  na przestrzeganie niniejszych warunków.

B. Jak zamawiać

 1. Zamówienia należy dokonać poprzez formularz zamówieniowy, który znajduje się przy każdym z
  produktów.
 2. Pliki z własnym logo lub grafiką należy dołączyć przy pomocy formularza zamówieniowego.
  Akceptowane formaty plików to: Illustrator (.ai), PDF, EPS, PNG lub plik JPG w minimalnej
  rozdzielczości 600×600 pixeli i maksymalnym rozmiarze do 10 MB. Po pozytywnej weryfikacji
  przesłanych plików następuje przygotowanie projektu w oparciu o informacje podane w formularzu
  zamówieniowym.
 3. Jeżeli w formularzu zostanie zaznaczona opcja „weryfikuj grafikę”, projekt zostanie wysłany do
  Państwa za pomocą poczty elektronicznej w przeciągu 3 dni roboczych, a w przypadku niespodziewanej
  kumulacji zamówień czas oczekiwania na projekt może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych (przeważnie
  terminy oczekiwania są krótsze niż podane).
 4. Otrzymany projekt należy bardzo dokładnie sprawdzić pod względem zgodności informacji podanych
  w formularzu z występującymi w projekcie oraz zgodności kształtów otrzymanego projektu z posiadanym
  modelem motocykla. Następnie wysłać e-mail potwierdzający akceptację projektu lub wskazania do
  wykonania korekty (ewentualne korekty powinny być zawarte w jednej wiadomości. Korekty wysyłane w
  kolejnych mailach nie będą brane pod uwagę).
 5. Akceptacja projektu skutkuje brakiem możliwości anulowania zamówienia przez zamawiającego.
 6. Jeżeli pomimo zaznaczenia opcji “weryfikuj grafikę”, klient nie odpowie na nadesłaną korespondencję w ciągu 72 godzin od otrzymania wiadomości, projekt zostanie uznany za zaakceptowany i przekazany na produkcję.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej
  kwoty na koncie. W przypadku zaznaczenia opcji „weryfikuj grafikę” od terminu otrzymania akceptacji.
  W skrajnych przypadkach czas oczekiwania może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych, o czym zostaną
  Państwo poinformowani drogą elektroniczną.
 8. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie całej Unii Europejskiej oraz poza jej granice za
  pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych
  wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail, pod którym będzie można potwierdzić złożenie
  zamówienia. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe, nie będą
  rozpatrywane.
 10. Wszystkie logotypy, znaki firmowe i handlowe na naszych stronach są użyte jedynie w celach
  informacyjnych. Złożenie zamówienia na wersję z logami jest równoznaczne z tym, że
  Kupujący/Zleceniodawca usługi posiada pełne prawo do zlecenia wykonania danego znaku firmowego,
  logotypu, znaku handlowego przedstawionego w opisie.
 11. Firma PROMX nie jest właścicielem znaków firmowych, logotypów, znaków handlowych innych firm
  i nie sprzedaje produktów danych marek. Jako producent produktów personalizowanych świadczy usługę
  umieszczania konkretnych znaków na wybranym produkcie, zgodnie z treścią punktu 10 niniejszego
  regulaminu.

C. Godziny pracy www.promx4riders.com

 1. Zamówienia w naszym serwisie www.promx4riders.com można składać 7 dni w tygodniu przez całą
  dobę, przez cały rok.
 2. Obsługa serwisu (m.in. weryfikacja przesłanych zamówień) odbywa się od poniedziałku do piątku w
  godzinach 8.00-16.00 z uwzględnieniem dni wolnych ustawowo i zwyczajowo (np. tzw. “długie
  weekendy”)
 3. Firma PROMX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, niewypełnienia zobowiązań
  lub jakiekolwiek inne awarie, które wystąpiły z powodu okoliczności i przeszkód będących poza naszą
  kontrolą, w tym między innymi strajków, działań rządowych, wojen lub sytuacji kryzysowych, zagrożeń
  terrorystycznych lub aktów terroryzmu, anomalii środowiskowych lub klimatycznych, awarii działania
  strony trzeciej, problemów z połączeniem internetowym, a także awarii sprzętu i oprogramowania. W
  przypadku wystąpienia takiej siły wyższej postaramy się wyeliminować wszelkie opóźnienia w możliwie
  najkrótszym czasie.

D. Zwroty

 1. Serwis internetowy www.promx4riders.com świadczy usługi poligraficzne i nie jest typowym sklepem
  internetowym z towarami. Nie ma możliwości zwrotu oferowanych przez nas produktów
  personalizowanych, ponieważ nie są one towarami w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą podlegać
  zwrotom i ponownej sprzedaży.
  Nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące sklepów internetowych i sprzedaży towarów na odległość
  (przez internet). Wszelkie użycie słów produkt lub towar (także w liczbie mnogiej i deklinacji) należy
  rozumieć jako ofertę(y) usług(i).

E. Zmiany w zamówieniach

 1. Firma PROMX dokłada wszelkich starań, aby realizować zamówienia najszybciej jak to możliwe.
  Oznacza to, że zmiany w złożonych już zamówieniach (np. imię, numer, wariant kolorystyczny, itp.)
  należy zgłaszać, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej tego samego dnia, w którym
  dokonano zakupu. Prośby o zmiany w zamówieniu zgłoszone w dniach kolejnych mogą wiązać się z
  koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 20% wartości produktu, którego dotyczy zmiana (jako
  rekompensata za wykonaną do tej pory pracę).
 2. Prośby o zmiany w zamówieniu zgłoszone po wykonaniu usługi nie będą rozpatrywane.

F. Odstąpienie od umowy

 1. Firma PROMX dokłada wszelkich starań, aby realizować zamówienia najszybciej jak to możliwe.
  Oznacza to, że rezygnację ze złożonego już zamówienia należy zgłaszać, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, najpóźniej tego samego dnia, w którym dokonano zakupu. Rezygnacje ze złożonych
  zamówień przesłane w dniach kolejnych mogą wiązać się z potrąceniem 40% wartości produktu, którego
  dotyczy rezygnacja (jako rekompensata za wykonaną pracę i użyte materiały).
 2. Prośby o rezygnacje ze złożonego zamówienia zgłoszone po nadaniu paczki z zamówionym produktem
  nie będą rozpatrywane.

G. Reklamacje

 1. Firma PROMX dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane zgodnie z oczekiwaniami
  Klientów. Kontakt mailowy w trakcie realizacji zamówienia oraz zaznaczenie opcji „weryfikuj grafikę” z
  pewnością pomoże uniknąć niejasności i błędów. Akceptacja przygotowanych projektów przez
  zamawiającego powoduje brak możliwości reklamacji usługi w zakresie wyglądu (kolorystyki, układu
  graficznego i elementów tekstowych) oraz kształtu produktów (użytych wykrojników plastików).
  Reklamacje uwzględniamy wyłącznie w przypadku ewentualnych pomyłek i błędów wynikających z
  naszej strony powstałych po zaakceptowaniu projektu oraz wad materiałowych produktów.

H. Zastrzeżenie dotyczące witryny internetowej

 1. PROMX zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do
  zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po
  złożeniu przez Klienta Zamówienia). Zdjęcia produktów w Witrynie służą wyłącznie jako odniesienie.
  Rzeczywisty wygląd produktu może się nieznacznie różnić. Staramy się jak najdokładniej opisywać
  nasze produkty w Witrynie. Jeśli informacje związane z produktem (zdjęcie, opis, kolory itp.) uległy
  zmianie, firma PROMX nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w Witrynie w dowolnym
  momencie zawierają wszystkie najnowsze aktualizacje. Dokładamy wszelkich starań, aby Witryna
  działała płynnie. Jednak firma PROMX nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Witryny
  z powodu problemów technicznych pozostających poza naszą kontrolą.
 2. Wszystkie kolory na stronie PROMX zostały przedstawione tak dokładnie, jak to możliwe. Jednak
  dokładność zależy od ustawień i kalibracji monitora. W większości przypadków kolory mogą się
  nieznacznie różnić.
 3. Wszystkie cła i podatki, które należy zapłacić, aby otrzymać przesyłkę w miejscu dostawy, muszą
  zostać opłacone przez klienta/zamawiającego. Faktura/potwierdzenie zamówienia jest generowane
  automatycznie i wysyłane na e-mail klienta.
 4. Firma PROMX ma prawo do edytowania i aktualizowania niniejszych warunków w dowolnym
  momencie, publikując te zmiany w Witrynie i wskazując wszelkie takie zmiany poprzez opublikowanie
  daty ostatniej aktualizacji. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie natychmiast po ich
  opublikowaniu.

I. Dane firmy

PROMX Halina Zielonka

ul. Nowy Świat 33/13

00-029 Warszawa

NIP: 8511686853
REGON: 520123355

 

Subskrybuj

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje o sprzedaży, nowościach i nie tylko!

0