stadga

A. Avtalets omfattning

 1. Genom att få tillgång till webbplatsen, använda den och gör köp bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att utan begränsningar och förbehåll följa dessa villkor.

B. Hur man beställer

 1. Beställning inlämnas med hjälp av beställningsformulär som finns vid varje produkt.
 2. Filer med egen logotyp eller grafik ska bifogas med hjälp av beställningsformuläret.  Godkända filformat är: Illustrator (.ai), PDF, EPS, PNG eller JPG-filer med minimal upplösning på 600×600 pixlar och maximal storlek på upp till 10MB. Efter en positiv granskning av de översända filerna förbereds en design baserat på informationen i beställningsformuläret.
 3. Om det i beställningsformuläret markeras alternativet ”verifiera grafiken”, skickas designen till er med e-post inom 3 arbetsdagar och vid en oväntad ansamling av beställningar kan väntetiden för designen förlängas upp till 7 arbetsdagar (väntetiderna är oftast kortare än de angivna).
 4. Den erhållna designen ska kontrolleras väldigt noga med avseende på överensstämmelse mellan informationen i beställningsformuläret och designen samt överensstämmelse av den erhållna designens former med den aktuella motorcykelmodellen. Skicka sedan ett e-postmeddelande med godkännande av designen eller anmärkningar gällande rättelser (eventuella rättelser ska skickas i ett meddelande. Rättelser som skickas i ytterligaree-postmeddelande accepteras inte).
 5. Godkännande av projektet resulterar i att den upphandlande myndigheten inte kan avbryta beställningen.
 6. Om kunden trots att ha valt alternativet “projektbekräftelse” inte svarar på den skickade korrespondensen inom 72 timmar efter mottagandet av meddelandet kommer projektet att betraktas som godkänt och överfört till produktion.
 7. Beställningar genomför inom upp till 7 arbetsdagar från registrering av inbetalningen på kontot. När alternativet ”granska grafiken” markeras räknas genomförandetiden från mottagandet av godkännandet. I extrema fall kan väntetiden förlängas till 14 arbetsdagar vilket vi informerar er om på e-post.
 8. Beställda varor skickas inom hela Europeiska unionen samt utanför EU med budfirman DHL.
 9. Ett grundläggande villkor för att en beställning ska genomföras är att kontaktuppgifter innefattande en fungerande e-postadress för bekräftelse av inlämnad beställning fylls i. Beställningar med felaktigt ifyllda kontaktuppgifter kommer inte att handläggas.
 10. Alla logotyper, varu- och handelsmärken på våra webbsidor används endast i informationssyftet. Beställning av en version med logotyper likställs med att Köparen / Uppdragsgivaren har rätt att uppdraga utförande av ett visst varumärke, logotyp, handelsmärke enligt beskrivningen.
 11. Företaget PROMX äger inte varumärken, logotyper, handelsmärken av andra företag och säljer inte produkter av respektive fabrikat. Som tillverkare av profilprodukter utför företaget en tjänst som innebär placering av konkreta märken på en vald produkt enligt avsnitt 10 i dessa villkor.

C. Arbetstider av www.promx4riders.com

 1. Beställningar på vår webbsida www.promx4riders.com kan lämnas 7 dagar i veckan, dygnet runt, året runt.
 2. Webbtjänsten betjänas (bl.a. granskning av inskickade beställningar) sker från måndag till fredag kl. 8.00-16.00 med iakttagande av lagstadgade och sedvanliga (sk. långhelger) helgdagar.
 3. Företaget PROMX tar inget ansvar för några förseningar, icke-fullföljda åtaganden eller andra haverier som inträffar på grunda v omständigheter och hinder som finns utanför vår kontroll, inkl. strejker, regeringsåtgärder, krig eller krissituationer, terrorhot eller terrorhandlingar, miljö- eller klimatmissförhållanden, haveri hos tredje part, problem med internetuppkoppling samt hård- och mjukvaruhaverier. När sådan force majeure inträffar försöker vi eliminera alla förseningar på kortaste möjliga tid.

D. Returer

 1. Webbtjänsten www.promx4riders.com utför trycktjänster och är ingen typisk webbshop med varor. Det finns ingen möjlighet att returnera de reklam- och trycktjänster som vi erbjuder eftersom de inte är varor i lagens mening och inte kan returneras och säljas igen.
  Föreskrifter gällande webbshopar och distansköp (över internet) tillämpas inte. All användning av orden produkt eller vara (inkl. pluralis) ska förstås som erbjudande(n) av tjänst(er).

E. Ändringar i beställningar

 1. Företaget PROMX gör sitt bästa för att genomföra beställningar så fort som möjligt. Detta innebär att ändringar i redan inlämnade beställningar (ex. förnamn, nummer, färgvariant o.dyl.) ska anmälas med e-post senast på köpdagen. Begäran om ändring i beställningen som anmäls påföljande dagar kan innebära att en  avgift på 20% av värdet av produkten som avses med ändringen tas ut (som ersättning för redan utfört arbete). Begäran om ändring i beställning som anmäls efter utförd tjänst kommer inte att handläggas.

F. Frånträdande av avtal

 1. Företaget PROMX gör sitt bästa för att genomföra beställningar så fort som möjligt. Detta innebär att redan inlämnad beställning kan avbeställas med e-post senast på köpdagen. Avbeställningar av redan inlämnade beställningar som skickas under påföljande dagar kan innebära att det görs ett avdrag på 40% av värdet av den produkt som avses med avbeställningen (som ersättning för utfört arbete eller använda material). Begäran om avbeställning av inlämnad beställning som anmälts efter utskick av paketet kommer inte att handläggas.

G. Reklamationer

 1. Företaget PROMX gör sitt bästa för att beställningar genomförs enligt kundernas förväntningar. Kontakt på e-post under beställningens genomförande samt markering av alternativet ”granska grafiken” hjälper med säkerhet att undvika oklarheter och fel. Beställarens godkännande av framtagna design utesluter möjligheten att reklamera tjänsten vad gäller utseendet (färger, layout och texter) samt produkternas form (använda plaststansar). Reklamationer godkänns endast vid eventuella misstag och fel på vår sida vilka uppstått efter designens godkännande samt produkternas materialfel.

H. Förbehåll gällande webbplatsen

 1. PROMX förbehåller sig rätten att rätta till alla fel, oegentligheter eller utelämnanden samt att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan föregående meddelande (inkl. efter att kunden inlämnat beställning). Produktbilder på webbsidan är endast att betrakta som referens. Det verkliga utseendet av produkten kan skilja sig något. Vi försöker beskriva våra produkter på webbsidan så noggrant som det går. I fall information gällande produkten (bild, beskrivning, färger o. dyl.) ändras kan företaget PROMX inte garantera att uppgifter som publiceras på webbsidan vid var tid innehåller alla senaste uppdateringar. Vi gör vårt bästa för att webbsidan ska fungera smidigt. Företaget PROMX ansvarar dock inte för att webbsidan tillfälligt inte är tillgänglig på grund av problem som finns utanför vår kontroll.
 2. Alla färger på PROMX webbsida presenteras så exakt som möjligt. Exaktheten beror dock på skärmens inställningar och kalibrering. I flesta fall kan färgerna skilja sig något.
 3. Alla tullar och skatter som ska betalas för att få försändelsen på leveransplatsen bestrids av köparen/beställaren. Faktura / orderbekräftelse genereras automatiskt och skickas till kundens e-postadress.
 4. Företaget PROMX har rätt att när som helst redigera och uppdatera dessa villkor genom att publicera ändringarna på webbsidan och markera alla sådana ändringar genom att ange datum för senaste uppdatering. Alla ändringar i Villkoren träder i kraft omedelbart efter publicering.

 

PROMX Halina Zielonka

ul. Nowy Świat 33/13

00-029 Warsaw

NIP: 8511686853
REGON: 520123355

Abonnera

Registrera dig för vårt nyhetsbrev med de senaste nyheterna och grymma deals!

0